Internet of Things poate duce la dezvoltarea inteligentă și durabilă a orașelor și comunităților

20.10.2022158
Internet of Things poate duce la dezvoltarea inteligentă și durabilă a orașelor și comunităților

Discuţii şi deliberări aprofundate au caracterizat şedinţele, din ultimele zile, din cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-22) de la Bucureşti, iar printre noile rezoluţiile revizuite şi adoptate s-a aflat şi cea referitoare la implementarea Internet of Things (IoT), pentru ca oraşele şi comunităţile să devină inteligente şi durabile.

În ceea ce priveşte IoT, specialiştii din delegaţiile prezente la Bucureşti sunt de părere că acesta va permite miliardelor de dispozitive să se conecteze între ele, să colecteze date în timp real şi să le trimită, prin comunicaţie fără fir, către sistemele de control centralizate.

„Acestea, la rândul lor, pot fi aplicate pentru a îmbunătăţi o gamă largă de operaţiuni şi servicii urbane. Deşi nu există niciun oraş în care toate sistemele şi serviciile urbane să fie conectate, multe sunt deja pe cale să devină inteligente şi durabile. Sistemele IoT pot fi utilizate, de exemplu, pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică şi gestionarea deşeurilor, pentru a îmbunătăţi locuinţele şi îngrijirea sănătăţii, pentru a optimiza fluxul şi siguranţa traficului, pentru a monitoriza calitatea aerului şi multe altele. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, precum IoT, pot contribui la accelerarea atingerii tuturor celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, inclusiv ODD 11, care vizează crearea de oraşe şi comunităţi durabile (…) Evoluţiile recente în Internetul lucrurilor (IoT) – reţeaua de dispozitive conectate în creştere rapidă cu senzori şi software încorporaţi – conduc la dezvoltarea inteligentă şi durabilă a oraşelor şi comunităţilor din întreaga lume”, informează organizatorii.

Potrivit sursei citate, în Rezoluţia 197 revizuită a ITU, privind facilitarea IoT pentru oraşe şi comunităţi inteligente şi durabile, delegaţii au remarcat activitatea Uniunii pentru atingerea ODD 11, inclusiv activitatea desfăşurată de Grupul de Studiu 20 al ITU-T şi de alte grupuri de studiu relevante ale organizaţiei, precum şi de United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) – o iniţiativă ONU coordonată de ITU, Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezările Umane (UN-Habitat) şi susţinută de alte 15 entităţi ale ONU.

În acest context, directorii Biroului ITU sunt instruiţi să sprijine statele-membre, în special ţările în curs de dezvoltare, în organizarea de forumuri, seminarii şi ateliere de lucru privind IoT şi SSC&C şi să asiste ţările în curs de dezvoltare în implementarea recomandărilor, rapoartelor şi orientărilor ITU aferente. „În plus, Rezoluţia 197 revizuită invită statele membre ITU să coopereze şi să împărtăşească cunoştinţele, expertiza şi cele mai bune practici privind IoT şi SSC&C, precum şi să încurajeze consultările cu părţile interesate cu privire la politicile naţionale, strategiile, planurile de acţiune, consolidarea capacităţilor şi schimbul de cunoştinţe. atât pentru sectorul privat, cât şi pentru cel public”, se precizează în comunicarea oficială.

Statisticile la nivel global arată că mai mult de jumătate dintre locuitorii lumii trăiesc în oraşe, care reprezintă peste 70% din emisiile globale de carbon.

România organizează, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie, Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-22).

Alături de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) şi Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), parteneri în organizarea conferinţei sunt: Senatul României, Camera Deputaţilor, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Societatea Română de Televiziune.
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este organizaţia internaţională din sistemul Naţiunilor Unite specializată pentru tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), care promovează inovaţia în acest domeniu, împreună cu cele 193 de state membre şi cu peste 900 de membri din rândul companiilor, al universităţilor şi al organizaţiilor internaţionale şi regionale.

Înfiinţată în urmă cu 157 de ani, ITU este o organizaţie interguvernamentală al cărei obiectiv principal este coordonarea utilizării în bune condiţii a spectrului radio la nivel global, promovarea cooperării internaţionale în asignarea orbitelor satelitare, îmbunătăţirea infrastructurii de comunicaţii în ţările în curs de dezvoltare şi stabilirea de standarde la nivel mondial care să încurajeze interconectarea fără întrerupere a unei game largi de sisteme de comunicaţii.

Sursa: https://www.agerpres.ro/